Theta Lab

...thực ra là vườn để đi ngắm sao, làm thơ... không phải phòng thí nghiệm nghiên cứu gì đâu :D