Tản mạn - Hans Rosling cảm hứng khoa học dữ liệu

Một trong những nhà thống kê (bác sĩ y khoa, nhà khoa học, diễn giả) nổi tiếng Hans Rosling đã truyền cảm hứng khoa học dữ liệu cho ThetaLog. Mình hy vọng với nó cũng sẽ lan truyền cảm hứng cho bạn :-)

Khoa học dữ liệu đôi khi không hẳn là những công thức toán phức tạp, chỉ cần việc hiểu về dữ liệu và suy luận từ nó là có thể giúp ích cho mọi người rồi!

  • How not to be ignorant about the world | Hans and Ola Rosling

  • DON’T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population