SCALA-002 Làm quen với Scala

Nội dung bài viết

Khởi động scala tương tác trực tiếp từ terminal:

scala

Chào thế giới nào :’D

println("Hello ThetaLog!")

Thử vài lệnh xem nào:

Array(1,3,4,5).map(_ * 3)