R-002 Chào R! Môi trường vận hành R.

R hiện tại có nhiều bản phân phối, chọn một bản phân phối để cài đặt:

Mình khuyến khích các bạn nên tải bản phân phối Microsoft R Open từ MRAN bởi vì nó được Microsoft tối ưu tốt hơn, đặc biệt là trên Windows.

Ngoài ra, bạn nên cài thêm R-Studio vì đây là một IDE cho R miễn phí rất mạnh, giúp việc lập trình với R thuận tiện hơn rất nhiều.

1. Microsoft R Open trên Windows:

Việc cài đặt khá đơn giản. Lưu ý rằng nếu bạn không hiểu rõ về môi trường lập trình, mình khuyên bạn nên cài đặt luôn các gói bổ trợ bao gồm cả Visual C/C++ Runtime để tiện việc biên dịch cài đặt các thư viện R sau này.

2. R-Studio :

R-Studio bản cộng đồng được cung cấp miễn phí và có thể tải về tại: https://www.rstudio.com/

Sau khi cài đặt và khởi động R-Studio, nếu không có bất kì lỗi gì xảy ra, chúc mừng bạn đã có thể bắt đầu thống kê với R:

Phần màu đỏ mà mình khoanh vùng là R-prompt nơi mà chúng ta sẽ gõ lệnh và thực thi. Các lệnh phải tuân thủ theo đúng cú pháp của R (R syntax).

Hello World với R, gõ vào R-prompt đoạn lệnh sau:

print("Xin chào ThetaLog.com!")

Kết quả thực thi đoạn lệnh trên như sau:

Để tiện bạn đọc theo dõi thì từ đây về sau mỗi lệnh mình sẽ đặt vào khung như thế này cho dể nhìn:

print("Xin chào ThetaLog.com!")
[1] "Xin chào ThetaLog.com!"